T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
Eğitim Araştırma Hastanesi

Organizasyon Yapısı


DİKEY VE YATAY KOORDİNASYON VE ENTEGRASYON NOKTALARI:

 • Hastanemizin organizasyon yapısı KU.YD.01 Organizasyon Şemasında belirtilmiş olup  en üst basamağında Hastane Yöneticisi vardır.
 • Başhekim Yardımcıları, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, İdari Mali Hizmetler Müdürü ve Kalite/Verimlilik Yönetim Direktörü birbirlerine yatay olarak, Hastane Yöneticisine/Başhekime ise dikey olarak bağlıdırlar.

  HASTANE YÖNETİCİSİNE/BAŞHEKİME DİKEY, BİRBİRLERİ İLE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 • Başhekim Yardımcıları
 • İdari Mali Hizmetler Müdürü
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
 • Kalite ve Verimlilik Yönetim Direktörü

  İDARİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜNE DİKEY,  BİRBİRLERİNE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

  •    İdari Ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı
 • Memurlar ve Hizmet Alım Personelleri İnsan Kaynakları ve Özlük İşleri

      (Sicil-Özlük-Personel-Disiplin-Eğitim-Sendikal İşlemler, Gelen-Giden Evrak)

 • Maaş-Döner Sermaye
 • Arşiv Hizmetleri
 • Gelir Faturalandırma
 • Kreş Hizmetleri
 • Bilgi İşlem Birimi
 • İstatistik Birimi
 • Sağlık Turizm Hizmetleri (Destek)
 • Santral
 • Klinik Araştırmalar ve Etik Kurul
 • Eğitim –ARGE Hizmetleri (Destek)
 • Satın alma Birimi

      (D.Temin-İhale-Kiralama)

  HAZIRLAYAN

  KONTROL EDEN

  ONAYLAYAN


 • Gider Tahakkuk
 • Ambar-Depo
 • Stok Yönetimi
 • Morg Hizmetleri
 • Bütçe
 • Sivil Savunma
 • Çevre ve Atık Yönetimi
 • Teknik Servis
 • Evrak Kayıt
 • Yemek Hizmetleri
 • Hizmet Takip
 • Sağlık Kurulu
 • Çamaşırhane ve Sterilizasyon Hizmetleri
 • Şoförler

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜNE DİKEY OLARAK BAĞLI, BİRBİRLERİNE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı
 • Koordinatör Hemşire
 • YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

      Hemşire-ebe- Sağlık memuru

 • GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİKLERİ

      Hemşire-ebe-Sağlık memuru

 • AMELİYATHANE/ STERİLİZASYON HİZMETLERİ

      Hemşire-ebe-teknisyen-tekniker- Sağlık memuru  

 • POLİKLİNİK HİZMETLERİ ve ALLERJİ POLİKLİNİĞİ

      Hemşire-ebe- Sağlık memuru

 • ACİL SERVİS

      Hemşire-ebe-ATT- sağlık memuru

 • BİYOKİMYA LABORATUARI

      Hemşire-ebe-teknisyen- Sağlık memuru

  PATOLOJİ LABORATUARI

 •     Hemşire-ebe-teknisyen-tekniker- Sağlık memuru

 • MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI

       Hemşire-ebe-teknisyen- Sağlık memuru

 • TRANSFÜZYON MERKEZİ

       Hemşire-ebe-teknisyen- Sağlık memuru

 • GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

       Teknisyen

 • BRONKOLOJİ ÜNİTESİ

      Hemşire-ebe-teknisyen- Sağlık memuru

 • UYKU LABORATUARI

      Teknisyen-tekniker

  • KEMOTERAPİ ÜNİTESİ

   Hemşire-Ebe- Sağlık memuru

 • EVDE BAKIM ÜNİTESİ

    Hemşire- Sağlık memuru

 • PALYATİF BAKIM ÜNİTESİ

      Hemşire-Ebe- Sağlık memuru

 • PANSUMAN ODASI

    Hemşire-Ebe-Sağlık memuru

KALİTE VE VERİMLİLİK YÖNETİM DİREKTÖRÜNE DİKEY, BİRBİRLERİ İLE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 • Kalite ve Verimlilik Yönetim Birim Çalışanı/Gösterge Sorumlusu
 • Kalite ve Verimlilik Yönetim Birimi veri giriş elemanları
 • Bölüm Kalite Sorumluları
 • Komiteler
 • Ekipler

SORUMLULUK VE İLİŞKİLER

 • Her biriminin asil ve yedek sorumluları Hastane Yöneticisi oluru ile kişilere tebliğ edilmiş olup, ihtiyaç olması halinde, görevlendirmeler revize edilmektedir. Her kademedeki yönetici, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.

YETKİ DEVRİ

694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesi ile 07/03/2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esas alınarak yetki devri yapılmaktadır.

HASTANE ORGANİZASYON YAPISINDA TANIMLANAN BİRİMLERİN SORUMLULARI VE GÖREV DAĞILIMI

1.ÜST YÖNETİM

HASTANE YÖNETİCİSİ / BAŞHEKİM

Hastane Yöneticisi/ Başhekim Celalettin İbrahim KOCATÜRK

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü: Ferhat AZKESGİN

Yasal Yokluğunda: Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hakan TOPTAŞ

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Hakan TOPTAŞ

Yasal Yokluğunda: İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü Ferhat AZKESGİN

KALİTE VE VERİMLİLİK YÖNETİM BİRİMİ

Kalite ve Verimlilik Yönetim Birimi Sorumlusu, Kalite ve Verimlilik Yönetim Direktörü: Alev ÇITAK

Kalite ve Verimlilik Yönetim Birim Çalışanı/Gösterge Sorumlusu: Feride AKAÇİN

RİSK YÖNETİMİ/İŞ GÜVENLİĞİ KURULU

İş güvenliği kurulundan sorumlu Başhekim Yardımcısı: Dr. Kemal KARAPINAR

İş güvenliği uzmanı: Aygül AKTEL

İş Yeri Hekimi: İlhan ÖZGÖL

İş Yeri Hemşiresi: Canan UYGUR

BULAŞICI HASTALIKLARIN SÜRVEYANSI

Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansından Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Dr. Mehmet TOPTAŞ

Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansından Sorumlu memur: Şahende OCAK

SOSYAL HİZMET BİRİMİ

Sosyal Hizmet Biriminden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Dr. Mehmet TOPTAŞ

Sosyal Hizmet Birimi Sorumlusu: Tuğçe KILIÇ

HASTA İLETİŞİM BİRİMİ / BİMER BAŞVURULARI

Hasta İletişim Birimden Sorumlu Başhekim Yardımcısı(Hasta Hakları/ Çalışan Hakları): Dr. Mehmet TOPTAŞ

Hasta İletişim Birim Sorumlusu: Tuğçe KILIÇ

EĞİTİM VE AR-GE BİRİMİ

Eğitim ve AR-GE Birimi Sorumlu Başhekim Yardımcısı(Tıbbi Hizmetler): Doç.Dr. Sibel YURT

Eğitim ve AR-GE Birimi Sorumlu İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı: Yakup GÜLDİKEN

Eğitim Hemşiresi: Hemşire Nazik YALNIZ

Eğitim Hemşiresi: Hemşire Ebru KAYA

2.TIBBİ HİZMETLER

Tıbbi Hizmetler Sorumlu Hekimi: Hastane Yöneticisi /Başhekim Celalettin İbrahim KOCATÜRK

GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİKLERİ SORUMLUSU

Göğüs Hastalıkları Kliniklerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr. Sibel YURT

Göğüs Cerrahisi Kliniklerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Dr. Kemal KARAPINAR

Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Kliniklerinden Sorumlu Koordinatör Hemşire: Elnur ÖZGÜL

TBC Kliniklerinden Sorumlu Koordinatör Hemşire: Elnur ÖZGÜL

Her kliniğin sorumlu hekimi ve sorumlu hemşiresi görevlendirmeleri, özlük dosyalarında yer almaktadır.

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim, hemşire ve koordinatör hemşire

AYAKTAN HASTA HİZMETLERİ  (POLİKLİNİK )

Ayaktan Hasta Hizmetlerinden  (Göğüs Hastalıkları Poliklinik) Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr. Sibel YURT

Ayaktan Hasta Hizmetlerinden  (Göğüs Cerrahisi Poliklinik) Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Dr. Kemal KARAPINAR

Ayaktan Hasta Hizmetlerinden  (Diğer Poliklinik) Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Dr. Mehmet TOPTAŞ

Ayaktan Hasta Hizmetlerinden  (Poliklinikler) Sorumlu Koordinatör Hemşire: Elnur ÖZGÜL

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim-koordinatör hemşire

KEMOTERAPİ ÜNİTESİ

Kemoterapi Ünitesinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr. Sibel YURT

Kemoterapi Ünitesi Sorumlu Hekimi: Murat KIYIK

Kemoterapi Ünitesi Sorumlu Koordinatör Hemşire: Elnur ÖZGÜL

Kemoterapi ünitesi sorumlu Hemşiresi: Rana USLU

BRONKOLOJİ ÜNİTESİ

Bronkoloji Ünitesinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr. Sibel YURT

Bronkoloji Ünitesi Sorumlu Hekimi: Sinem NEDİME SÖKÜCÜ

Bronkoloji Ünitesi Sorumlu Koordinatör Hemşire: Elnur ÖZGÜL

Bronkoloji ünitesi sorumlu Hemşiresi: Selma ÖZDERELİ

ALLERJİ POLİKLİNİĞİ

Allerji Polikliniğinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Dr. Mehmet TOPTAŞ

Allerji Polikliniği sorumlu Hekimi: Dr. Derya ÜNAL

Allerji Polikliniğinden Sorumlu Koordinatör Hemşire: Elnur ÖZGÜL

Allerji Polikliniği sorumlu Hemşire: Kebire YILMAZ

UYKU LABORATUARI

Uyku Laboratuarından Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr. Sibel YURT

Uyku Laboratuarından Sorumlu Hekim: Dr. Cengiz ÖZDEMİR

Uyku Laboratuarından Sorumlu Koordinatör Hemşire: Elnur ÖZGÜL

ACİL SERVİS HİZMETLERİ (Triaj, Muayene, Gözlem)

Acil Servis Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr. Sibel YURT

Acil Servis Hizmetlerinden Sorumlu Hekim: Dr. Efsun Gonca UĞUR

Acil Servis Hizmetlerinden Sorumlu Koordinatör Hemşire: Elnur ÖZGÜL

Acil Servis Hizmetleri Sorumlu Hemşiresi: Melek UZUNALİ

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim-hemşire.

AMELİYATHANE/ANESTEZİ HİZMETLERİ

Ameliyathane Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim yardımcısı:  Dr. Kemal KARAPINAR

Ameliyathane Hizmetleri Sorumlu Hekimi: Doç.Dr. Mehmet Ali BEDİRHAN

Ameliyathane Hizmetlerinden Sorumlu Koordinatör Hemşire: Elnur ÖZGÜL

Ameliyathane Hizmetleri Sorumlu Hemşiresi: Gülseren YÜZGEÇ

Anestezi Hizmetleri Sorumlu Hekimi: Dr. Dilan ALBAYRAK

Anestezi Hizmetleri Sorumlu Anestezi Teknisyeni: Negahül İLHAN

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim-hemşire teknisyen.                                                                                                                                                                                                        

STERİLİZASYON HİZMETLERİ

Sterilizasyon Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Dr. Kemal KARAPINAR

Sterilizasyon Hizmetleri Sorumlu Hekimi: Doç.Dr. Mehmet Ali BEDİRHAN

Sterilizasyon Hizmetlerinden Sorumlu koordinatör hemşire: Hakan TOPTAŞ

Sterilizasyon Hizmetleri Sorumlu Hemşiresi: Elnur ÖZGÜL

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim-hemşire.

SOLUNUM YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Yoğun Bakım Ünitesinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr. Sibel YURT

Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi: Doç.Dr.Murat HALİLOĞLU

Yoğun Bakım Ünitesinden Sorumlu Koordinatör Hemşire: Elnur ÖZGÜL

Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu hemşiresi: Selçuk SUBAŞI

CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Yoğun Bakım Ünitesinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Dr. Kemal KARAPINAR

Yoğun Bakım Ünitesinden Sorumlu Hekimi: Dr. Nilgün ULUKOL

Yoğun Bakım Ünitesinden Sorumlu Koordinatör Hemşire: Elnur ÖZGÜL

Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi: Yasemin ŞENTÜRK

TRANSFÜZYON ÜNİTESİ

Transfüzyon Ünitesinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Dr. Kemal KARAPINAR

Transfüzyon Ünitesi Sorumlu Hekimi:  Dr. Sevinç YENİCE

Transfüzyon Ünitesinden Sorumlu Koordinatör Hemşire: Elnur ÖZGÜL

Transfüzyon Ünitesinden Sorumlu Teknisyen: Vildan AYCIBIN

İLAÇ YÖNETİMİ VE ECZANE BİRİMİ

İlaç Yönetimi ve Eczane Biriminden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Dr. Mehmet TOPTAŞ

Akılcı Antibiyotik Temsilcisi: Dr. Derya HIRÇIN CENGER

Sorumlu Eczacı: Eczacı Handan ALTIN

Farmakovijilans Sorumlusu: Eczacı Handan ALTIN

Akılcı İlaç Temsilcisi: Eczacı Şule AKSU KAPUCU

EVDE BAKIM HİZMETLERİ

Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Dr. Mehmet TOPTAŞ

Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlu Hekimi: Dr. Hakan ARISAN

Evde Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Koordinatör Hemşire: Elnur ÖZGÜL

Evde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu: Hemşire Renginar PEHLİVAN

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim-hemşire

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

Görüntüleme Hizmetleri Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Dr. Mehmet TOPTAŞ

Görüntüleme Hizmetleri Sorumlu hekimi: Dr. Mehmet TUTAR

Görüntüleme Hizmetlerinden Sorumlu Koordinatör Hemşire: Elnur ÖZGÜL

Görüntüleme Hizmetleri Birimi Sorumlu Teknisyeni: Saadettin ALBAYRAK

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim-hemşire

LABORATUAR HİZMETLERİ (MERKEZ)

Merkez Laboratuar Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Dr. Mehmet TOPTAŞ

Merkez Laboratuar Hizmetleri Sorumlu Hekimi: Dr. Emine ALTUNKAYNAK

Merkez Laboratuar Hizmetlerinden Sorumlu Koordinatör Hemşire: Elnur ÖZGÜL

Merkez Laboratuar Hizmetlerinden Sorumlu Teknisyen: İsmigül FİLİZ- Mine KARA

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim-teknisyen.

LABORATUAR HİZMETLERİ (PATOLOJİ)

Patoloji Laboratuar Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Dr. Mehmet TOPTAŞ

Patoloji Laboratuar Hizmetleri Sorumlu Hekimi: Dr. Neslihan FENER

Patoloji Laboratuar Hizmetlerinden Sorumlu Koordinatör Hemşire: Elnur ÖZGÜL

Patoloji Laboratuar Hizmetlerinden Sorumlu Teknisyen: Muratcan METİN

Yasal Yokluğunda Vekâlet: Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim-teknisyen.

LABORATUAR KİTLERİ VE DİĞER SARF MALZEMELERİ ANA DEPOSU

Stok Yönetiminden Sorumlu İd. Ve Mali Hiz. Müd. Yrd.: Yakup GÜLDİKEN

Laboratuar Kitleri Ve Diğer Sarf Malzemeleri Deposu Sorumlu Taşınır Kayıt Yetkilisi: Dr. Emine ALTUNKAYNAK

Laboratuar Kitleri ve Diğer Sarf Malzemeleri Ana Deposu Stok Yönetimi Görevlisi: Şükran BAŞAK

DIŞ İLİŞKİLER

Dış İlişkilerden Sorumlu Başhekim Yardımcısı:  Doç.Dr. Sibel YURT

BASIN HALKLA İLİŞKİLER

Basın Halkla İlişkilerden Sorumlu Başhekim Yardımcısı:  Doç.Dr. Sibel YURT

TİG HİZMETLERİ

TİG Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı:  Doç.Dr. Sibel YURT

PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ

Pulmoner Rehabilitasyon Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı:  Doç.Dr. Sibel YURT

PALYATİF BAKIM ÜNİTESİ

Palyatif Bakım Ünitesinden SorumluBaşhekim Yardımcısı:  Dr. Mehmet TOPTAŞ

Palyatif Bakım Ünitesinden SorumluKoordinatör Hemşire: Elnur ÖZGÜL

Palyatif Bakım Ünitesinden Sorumlu Hemşire: Selma ALTIPARMAK

ENFEKSİYON KONTROL BİRİMİ

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı: :Dr. Kemal KARAPINAR

Enfeksiyon Hemşiresi: Canan UYGUR

Enfeksiyon Hemşiresi: Zeynur ERDOĞU

PANSUMAN ODASI HİZMETLERİ

Pansuman Odası Hizmetlerinden Sorumlu Koordinatör Hemşire: Elnur ÖZGÜL

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

Acil Durum Ve Afet Yönetiminden Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Doç.Dr. Sibel YURT

Acil Durum Afet Yönetimi Sorumlu Müdür Yardımcısı: Yasin YÜCE

Sivil Savunma Uzmanı: Hüseyin GÜNEŞ

İş Güvenliği Uzmanı: Aygül AKTEL

SAĞLIK TURİZMİ HİZMETLERİ

 Sağlık Turizmi Hizmetleri (Tıbbi): Dr. Kemal KARAPINAR

Sağlık Turizmi Hizmetleri (Destek): Yakup GÜLDİKEN

SATIN ALMA BİRİMİ

Satın Alma Biriminden Sorumlu Başhekim Yardımcısı(Tıbbi): Dr. Mehmet TOPTAŞ

Satın Alma Biriminden Sorumlu Müdür Yardımcısı: Yasin YÜCE

ASKOM

Sorumlu: Başhekim Yardımcısı Doç.Dr. Sibel YURT

İNSAN KAYNAKLARI VE ÖZLÜK İŞLERİ HİZMETLERİ

Memurların İnsan Kaynakları ve Özlük İşlerinden Sorumlu Müdür Yrd.: Yakup GÜLDİKEN- Yasin YÜCE

MAAŞ

Maaştan Sorumlu İd. Ve Mali Hiz. Müdür Yrd.: Yakup GÜLDİKEN

DÖNER SERMAYE

Döner Sermayeden Sorumlu Başhekim Yardımcısı(Tıbbi): Dr. Mehmet TOPTAŞ

Döner Sermayeden Sorumlu İd. Ve Mali Hiz. Müdür Yrd.: Yakup GÜLDİKEN

TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ

Arşivden Sorumlu Müdür Yardımcısı: Yakup GÜLDİKEN

GELİR FATURALANDIRMA

Gelir Faturalandırmadan Sorumlu Başhekim Yardımcısı(Tıbbi): Dr. Mehmet TOPTAŞ

Gelir Faturalandırmadan Sorumlu Müdür Yardımcısı: Yakup GÜLDİKEN

KREŞ HİZMETLERİ

Kreş Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı: Yasin YÜCE

BİLGİ İŞLEM

Bilgi İşlemden Sorumlu Başhekim    Yardımcısı(Tıbbi): Dr. Mehmet TOPTAŞ

Bilgi İşlemden Sorumlu Müdür Yardımcısı: Yasin YÜCE

Bilgi İşlem Sorumlusu: Seçkin CESUR

ETIK KURUL-KLİNİK ARAŞTIRMALAR

Etık kurul-Klinik araştırmalardan Sorumlu Müdür Yardımcısı: Yakup GÜLDİKEN

AMBAR-DEPO-STOK YÖNETİMİ

Ambar-Depo-Stok Yönetiminden Sorumlu Müdür Yardımcısı: Yasin YÜCE

Ayniyat Depo Sorumlusu: Ali TAYLAN

BÜTÇE HİZMETLERİ

Bütçeden Sorumluİdari Ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı: Yasin YÜCE

GİDER TAHAKKUK HİZMETLERİ

Gider Tahakkuktan Sorumlu İdari Ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı: Yasin YÜCE

SAĞLIK KURULU

Sağlık Kurulundan Sorumlu Başhekim Yardımcısı Doç.Dr. Sibel YURT

Sağlık Kurulundan Sorumlu İdari Ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı: Yasin YÜCE

ÇEVRE VE ATIK HİZMETLERİ

Atık Hizmetleri Yönetimi Sorumlu Müdür Yardımcısı: Yakup GÜLDİKEN

MORG HİZMETLERİ

Morg Hizmetleri Sorumlu Başhekim Yardımcısı Dr. Cengiz ÇINAR

Morg Hizmetleri Sorumlusu İdari Ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı: Yasin YÜCE

İSTATİSTİK VE TSİM HİZMETLERİ

İstatistik ve TSİM Hizmetleri Sorumlu İd. Ve Mali Hiz. Müd. Yrd.: Yasin YÜCE

İstatistik ve TSİM Hizmetleri Sorumlusu: Döndü ALTİNSOY

SANTRAL HİZMETLERİ

Santral Hizmetlerinden Sorumlu İd. Ve Mali Hiz. Müd. Yrd.: Yakup GÜLDİKEN

TAŞINIR KAYIT KONTROL KABUL YETKİLİSİ

 Sorumlu Müdür Yardımcısı: Yakup GÜLDİKEN

 Ayniyat Birim Sorumlusu: Nadire GÖÇER

 DAYANIKSIZTAŞINIR KAYIT KONTROL KABUL YETKİLİSİ

 Sorumlu Müdür Yardımcısı: Yakup GÜLDİKEN

 Depo Sorumlusu: Recep Ali AKAR