T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
Eğitim Araştırma Hastanesi

Ferhat AZKESGİN
Ferhat AZKESGİN

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü